Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte tisdagen 10:e Mars

14 FEB 2016 19:30
Vill du veta mer om Vattenfalls IF Stockholm? Vill vara med och utveckla vår förening? Delta på VIF Stockholms årsmöte!
  • Uppdaterad: 04 FEB 2018 01:21

 
Tisdagen den 10 mars 2020 kl 16.30
  
Lokal: Arenastaden rum "Vattenfallet"
 
Förslag till dagordning:
 
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysning
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två justeringsmän
(tillika rösträknare) 
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Föredragning av förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter
12. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter
13. Ev. anmälda ärenden
14. Val av styrelse: ordförande, ledamöter och suppleant
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
 
  
Skicka in dina övriga frågor och eventuella motioner senast 27 februari! 
Deltagaranmälan sker via mail till This is a mailto link senast 9 mars
 
VÄLKOMNA!
Önskar styrelsen

Postadress:
Vattenfalls IF Stockholm - Korpen
Evenemangsgatan 13
16956 Solna

Kontakt:
Tel: 087395000
E-post: This is a mailto link