Hoppa till sidans innehåll

Ersättning för genomförda lopp avskaffas

16 OKT 2017 13:27
I samband med att vi anordnade en sektionsledarträffen i slutet på oktober, så
fick vi input om att det kanske inte är korrekt enligt gällande skatteregler. Vi har nu gått till botten om vad som gäller.
  • Uppdaterad: 20 DEC 2017 02:48

Vi har utifrån det svar som vi har fått ifrån våra skattejurister valt att inte utbetala någon subvention av startavgifter 2017 och vi kommer inte göra det så länge gällande skatteregler gäller. 

Svaret som vi har fått är att  subventionering av en startavgift skall betraktas som en förmån och att det ska beskattas.

För mer info se bifogat svar nedan från vår revisor och Vattenfalls skattejurist.

Se svar från vår skattejurist. Tyvärr har vi inte hanterat detta korrekt och vår rekommendation är av VIF från 2017 upphör med sponsring av startavgifter för att undvika förmånsbeskattning för den som får bidraget samt arbetsgivaravgifter för den som ger förmånen.

Frågade om beloppsgräns och finns ingen sådan.

Frågade om det var skillnad på att man springer i Vattenfall Ifs namn och att man får endast en del av startavgiften betald. Principiellt ingen skillnad.

Personliga startavgifter skattepliktiga förmåner

Det saknar betydelse om förmånen erhålls från idrottsföreningen eller från arbetsgivaren

Om idrottsföreningen utgör en egen juridisk person är det föreningen som åläggs att betala arbetsgivaravgifter

Skatteverkets skrivelse

Dnr: 130 205744-05/111

4.4 Startavgifter i tävlingar

En del arbetsgivare betalar personliga startavgifter för anställdas deltagande i tävlingar av olika slag. Det kan handla om deltagande i exempelvis Lidingöloppet, Göteborgsvarvet, Vasaloppet, Vårruset m.fl. tävlingar. I en del lopp förekommer det att arbetsgivaren har möjlighet att anmäla lag till tävlingen. Frågan är om arbetsgivarens utlägg för deltagande i sådana tävlingar ska förmånsbeskattas.

I prop.1987/88:52 sid. 54 anges att personliga startavgifter i tävlingar är skattepliktiga om arbetsgivaren betalar dem. Av Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:28 avsnitt 3.6.1 framgår att kontanta utlägg i form av personliga startavgifter i tävlingar är skattepliktiga om arbetsgivaren betalar dem.

Arbetsgivarens utgifter för den anställdes individuella deltagande i tävlingar utgör således alltid skattepliktig förmån för den anställde.

 

Vi tycker förstås att detta är väldigt tråkigt, men vi hoppas att du trots detta väljer att tävla för Vattenfalls IF Stockolm! 


E-post: This is a mailto link

Postadress:
Vattenfalls IF Stockholm - Korpen
Evenemangsgatan 13
16956 Solna

Kontakt:
Tel: 087395000
E-post: vif.stockholm@vatten...